Czy można uchylić obowiązujące pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza w oparciu o art. 155 k.p.a. i wydać nowe na kolejne 10 lat?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 12 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podmiot eksploatujący instalację objętą pozwoleniem na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza (udzielonym na 10 lat) w trakcie obowiązywania tego pozwolenia wystąpił do organu o uchylenie pozwolenia i wydanie nowego na kolejne 10 lat. Będące w obiegu prawnym pozwolenie ważne jest do końca 2023 r.

Czy w takim przypadku można uchylić obowiązujące pozwolenie w oparciu o art. 155 ustawy z 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego - dalej k.p.a. i wydać nowe na kolejne 10 lat, czy może podmiot winien zwrócić się do organu o wygaszenie pozwolenia na podstawie przepisów ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska – dalej p.o.ś. i wydanie nowego na 10 lat?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX