Czy można uchylić decyzję w części rozkładającej opłatę zastępczą za pobyt w DPS na raty?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Aptowicz Damian
Odpowiedzi udzielono: 2 grudnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pani jedną decyzją w pkt 1 została zobowiązana do zwrotu opłaty zastępczo wniesionej przez gminę za pobyt męża w Domu Pomocy Społecznej i w pkt 2 rozłożono na raty spłatę opłaty zastępczej poniesionej przez gminę za Panią, ustaloną w punkcie 1, w ten sposób, że ustalono układ ratalny, w którym określono ilość rat, wysokość poszczególnej raty oraz termin spłaty.

Czy w tej decyzji można powołać się na art. 162 par. 2 k.p.a. w przypadku, gdyby Pani nie wywiązywała się z układu ratalnego?

Czy można na podstawie art. 162 par. 2 uchylić decyzję w części - tylko w pkt 2?

Czy może powinien być przywołany inny artykuł, który dałby organowi możliwość egzekucji w całości zobowiązania, w przypadku niewywiązywania się z układu ratalnego?

Czy taki układ zostaje zerwany, jeżeli osoba nie spłaca rat ustalonych decyzją?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX