Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 2 stycznia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Szpital wystąpił z wnioskiem o umieszczenie w DPS bez zgody, Sąd wydał postanowienie zabezpieczające do czasu rozpoznania wniosku, zezwolił na pobyt w DPS.

Klient został umieszczony w DPS. DPS z kolei wystąpił z pismem i zaświadczeniem lekarskim do OPS z prośbą o zmianę decyzji kierującej w ten sposób, że kieruje się klienta do czasu umieszczenia w ZOL. Ośrodek przekazał te dokumenty do Sądu celem dołączenia do całości postępowania.

Obecnie otrzymaliśmy postanowienie sądu zezwalające udzielenie uczestnikowi świadczeń zdrowotnych w postaci umieszczenia w zakładzie opiekuńczo-leczniczym. Postanowienie jest natychmiast skuteczne i wykonalne. Klient obecnie przebywa w DPS.

Co teraz powinien zrobić OPS?

Czy przekazać postanowienie do DPS?

Celem złożenia wniosku do ZOL o umieszczenie zgodnie z postanowieniem.

Co z decyzją kierującą i ustalającą odpłatność?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?