Czy można stosować dla części zamierzeń drogę pozwolenia na budowę, a dla innych drogę zgłoszenia robót?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Chojnicki Radosław
Odpowiedzi udzielono: 23 marca 2020 r.

PYTANIE

Jak należy rozumieć wyrażenie "przedsięwzięcie" w art. 29 ust. 3 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) – dalej pr. bud.?

Czy jeśli w ramach jednego przedsięwzięcia (środowiskowego) jest planowanych kilka zamierzeń budowlanych podlegających zgodnie z pr. bud. procedurze pozwolenia i zgłoszeniu na budowę, można stosować dla części zamierzeń drogę pozwolenia na budowę, a dla innych (np. kanalizacje) drogę zgłoszenia robót?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access