Czy można skorygować wartość początkową lokalu mieszkalnego uzyskanego w drodze darowizny?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 1 grudnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy dopuszczalne było w 2020 r. zwiększenie pierwotnie przyjętej wartości początkowej środka trwałego w związku z późniejszym ujawnieniem, dokonanego przed wprowadzeniem do ewidencji środków trwałych, remontu i modernizacji lokalu mieszkalnego?

Pierwotnie, wartość lokalu mieszkalnego ustalona została w wysokości niższej, niż wartość rynkowa, bo zgodnie z wartością wskazaną w treści aktu notarialnego potwierdzającego jego nabycie – darowiznę.

Czy takie skorygowanie wartości początkowej może zostać dokonane w oparciu o wycenę przeprowadzoną przez biegłego rzeczoznawcę?

Podatniczka dokonując remontu i modernizacji lokalu nie dokumentowała wszystkich wydatków ponoszonych na ten cel z uwagi na fakt, że wówczas lokal nie był w ogóle ujęty w ewidencji środków trwałych, t.j. nie podlegał amortyzacji.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX