Czy można skierować osobę do środowiskowego domu samopomocy, który jest prowadzony przez gminę niewłaściwą miejscowo dla osoby... - OpenLEX

Czy można skierować osobę do środowiskowego domu samopomocy, który jest prowadzony przez gminę niewłaściwą miejscowo dla osoby z zaburzeniami psychicznymi?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sierpowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 26 kwietnia 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania osoby zleca prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi (z pisma tej placówki wynika, że uczestnikami mogą być tylko osoby z upośledzeniem umysłowym).

Czy ta osoba może być skierowana do środowiskowego domu samopomocy prowadzonego przez inną gminę?

Należy nadmienić, że porozumienie zawarte między wójtem a burmistrzem w sprawie kierowania osób do środowiskowego domu samopomocy dotyczy tylko osób przewlekle psychicznie chorych.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?