Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 4 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W zakładzie poprawczym zatrudniamy nauczyciela kontraktowego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Nauczycielowi brakuje 11 miesięcy do osiągnięcia wieku emerytalnego. Nie spełnia on jednak warunków do otrzymania emerytury pomostowej ani świadczenia kompensacyjnego. Od września następują zmiany organizacyjne, w wyniku których musimy zlikwidować stanowisko pracy tego nauczyciela. Nie możemy mu zapewnić żadnej innej pracy pedagogicznej. Czy możliwe jest rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem złożonym przez pracodawcę w związku z likwidacją stanowiska pracy i nawiązanie nowego stosunku pracy z tym pracownikiem, ale już na stanowisku niepedagogicznym, do którego posiada kwalifikacje? Jakie świadczenia przysługują pracownikowi w takiej sytuacji? Czy są jakieś inne możliwości rozwiązania łączącego nas stosunku pracy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?