Czy można rozszerzyć obszar analizowany poza trzykrotną szerokość frontu terenu objętego wnioskiem tak, aby znaleźć sąsiedztwo zabudowy z tej samej drogi publicznej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 23 września 2023 r.
Autor odpowiedzi: Sanakiewicz Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 27 lutego 2023 r.

PYTANIE

Wniosek o wydanie warunków zabudowy obejmuje teren, który przylega bezpośrednio do drogi publicznej, natomiast w obszarze analizowanym stanowiącym trzykrotną szerokość frontu terenu objętego wnioskiem nie ma zabudowy.

Czy można rozszerzyć obszar analizowany poza trzykrotną szerokość frontu terenu objętego wnioskiem tak, aby znaleźć sąsiedztwo zabudowy z tej samej drogi publicznej i tym samym spełnić warunek z art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – dalej u.p.z.p.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX