Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawarkiewicz Żanetta
Odpowiedzi udzielono: 10 października 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Decyzją z dnia 19 października 2015 r. organ orzekł, iż zostały wypłacone nienależne świadczenia rodzinne i zobowiązał stronę do ich zwrotu. Decyzja stała się ostateczna w dniu 20 listopada 2015 r. W dniu 23 listopada 2015 r. organ poinformował stronę, iż nienależnie pobrane świadczenia będą potrącane z bieżąco wypłacanych świadczeń rodzinnych od listopada 2015 r. W dniu 25 listopada 2015 r. strona złożyła wniosek o rozłożenie na raty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

Czy organ może rozłożyć na raty nienależnie pobrane świadczenia, skoro już poinformowano stronę o potrąceniach?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?