Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Zawadzka-Filipczyk Paulina
Odpowiedzi udzielono: 23 listopada 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownica, który świadczy usługi na postawie umowy o dzieło przebywa obecnie na ciążowym zwolnieniu lekarskim. Umowa o dzieło została nawiązana przed zwolnieniem lekarskim, a czas jej zakończenia jest przewidziany po ukończeniu okresu objętego zwolnieniem lekarskim (umowa zawarta na rok czasu, rozliczenia po każdorazowym dostarczeniu działa - autorskie teksty publicystyczne).

Jak można rozliczyć jej dzieła, które wykonała jeszcze przez zwolnieniem lekarskim?

Czy w takim wypadku wypłata świadczenia musiałaby nastąpić po zakończeniu czasu trwania zwolnienia lekarskiego?

Czy można publikować jej teksty, jeśli zostały nadesłane wcześniej czy należy się wstrzymać z ich publikacją?

Czy rozliczać je można każdorazowo po ich ukazaniu się czy dopiero gdy pracownica zakończy zwolnienie lekarskie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?