Czy można ratownikowi medycznemu zmienić stanowisko na stanowisko pielęgniarka? - OpenLEX

Czy można ratownikowi medycznemu zmienić stanowisko na stanowisko pielęgniarka?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamińska Agata
Odpowiedzi udzielono: 8 marca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej, można ratownikowi medycznemu zmienić stanowisko na pielęgniarkę oraz przypisać mu zadania pielęgniarki lub zatrudnić osobę posiadającą kwalifikacje ratownika medycznego na stanowisko pielęgniarki?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX