Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 28 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do Wójta Gminy X w dniu 15.05.2020 r. wpłynął wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Pani Y, w związku z opieką nad niepełnosprawnym mężem w stopniu znacznym.

Wniosek został złożony za pośrednictwem pełnomocnika - adwokata Pana Z. Adwokat - pełnomocnik wnioskującej o świadczenie pismem przewodnim wniósł o: przyznanie Pani Y świadczenia oraz o przeprowadzenie wywiadu rodzinnego na okoliczność sprawowania opieki nad mężem. Adwokat powołuje się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października 2014 r., sygn. akt K 38/13.

Osoba wnioskująca o świadczenie pielęgnacyjne oświadczyła, że rezygnuje z podjęcia zatrudnienia - Pani jest rocznik 1943 (osoba niepełnosprawna w stopniu umiarkowanym) a osoba, która wymaga opieki - mąż rocznik 1937. Niepełnosprawność małżonka wnioskującej to ustalony stopień znaczny na stałe - ustalony od daty 06.07.2013 r. a niepełnosprawność istnieje od - nie da się ustalić.

Czy w obecnym stanie prawnym, tj. w świetle ustawy o świadczeniach rodzinnych, organ powinien przyznać wnioskującej świadczenie pielęgnacyjne?

Jeśli nie, to jaką powinien przyjąć podstawę prawną, jako formę odmowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?