Czy można przyznać świadczenie z FA na podstawie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia w przedmiocie zaspokojenia potrzeb rodziny, np. w sprawie o rozwód?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 8 stycznia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy można przyznać świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego, jeżeli Sąd Okręgowy postanowieniem udzielił zabezpieczenia w ten sposób, że na czas trwania niniejszego postępowania zobowiązał pozwanego do zaspokojenia potrzeb rodziny poprzez zapłatę kwot po 1 400,00 zł miesięcznie płatnych do rąk powódki?

Wniosek o ustalenie prawa do Fa został złożony na dwoje dzieci. Pozostałe przesłanki zostały spełnione. W sentencji postanowienia nie wskazano osób uprawnionych oraz miesięcznej kwoty zabezpieczenia alimentacyjnego na osobę.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX