Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 1 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Kancelaria adwokacka (posiadająca pełnomocnictwo strony) wysłała pocztą wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, pisząc w piśmie przewodnim "w wysokości różnicy pomiędzy otrzymywanym świadczeniem emerytalnym netto, a wysokością pełnej kwoty świadczenia pielęgnacyjnego."

Z akt sprawy wynika, że wnioskodawcą jest ojciec pełnoletniego syna, który legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Niepełnosprawność istnieje od urodzenia. Ojciec (wnioskodawca) ma przyznane prawo do emerytury od 01-08-2019 r., dodatkowo syn, na którego wnioskuje o świadczenie pielęgnacyjne pozostaje od lipca 2019 r. w związku małżeńskim.

Kancelaria w swoim uzasadnieniu podaje wiele stanowisk Sądów: Sąd Administracyjny wyrok z dnia 28 stycznia 2020 r., w sprawie II SA/Lu 765/19, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 26 listopada 2019 r., II SA/Bk646/19, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 28 listopada 2019 r., III SA/Kr717/19, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 17 grudnia 2014 r., IV SA/Po1208/14, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie I SA/Wa 1883/12.

Jak teraz powinien postąpić Ośrodek i do kogo kierować wszelkie pisma?

Czy w takim przypadku można przyznać świadczenie pielęgnacyjne ojcu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?