Czy można przyznać specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dziecka z afazją, kod niepełnosprawności to 03L?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 19 lutego 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy można przyznać specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dziecka z afazją, kod niepełnosprawności to 03L?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX