Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Brzezińska Alicja
Odpowiedzi udzielono: 27 września 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Kierownik urzędu rejonowego wydał decyzję w 1997 r. o przyznaniu dotacji na pokrycie kosztów zalesienia gruntów porolnych dla właściciela lasu. W uzasadnieniu przedmiotowej decyzji poinformował właściciela lasu, że po dokonaniu udatności upraw, powinien on zgłosić zmianę przeznaczenia gruntu rolnego na leśny w celu wprowadzenia zmian w ewidencji gruntu. Właściciel nie złożył wniosku o przekwalifikowanie gruntu rolnego na las i nie dokonał powyższej zmiany. Ponadto, na gruncie rolnym otrzymał pozwolenie na budowę.

Jak w takiej sytuacji powinien postąpić organ przyznający dotację na zalesienie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?