Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawarkiewicz Żanetta
Odpowiedzi udzielono: 29 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Piecza zastępcza - dofinansowanie do wypoczynku, rodzina zastępcza niezawodowa w dniu 5 listopada 2018 r. złożyła wniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej. Wypoczynek miał miejsce poza miejscem zamieszkania dziecka w terminie od 9 lipca do 22 lipca 2018 r.

Czy z uwagi na fakt, że złożenie wniosku o przyznanie dofinansowania nastąpiło po ponad 2 miesiącach od wypoczynku, organ ma możliwość przyznania ww. dofinansowania mając również na względzie fakt, iż zgodnie z art. 83 ustawy z 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jest to dofinansowanie, a nie refundacja?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?