Czy można przywieźć miedź z Kazachstanu do Polski przy zastosowaniu załącznika nr VII do rozporządzenia 1013/2006?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Sosnowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 5 kwietnia 2013 r.

PYTANIE

Czy można przywieźć miedź z Kazachstanu do Polski przy zastosowaniu załącznika nr VII do rozporządzenia (WE) Nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz. Urz. UE L 190 z dnia 12 lipca 2006 r., s. 1, z późn. zm.) - dalej rozporządzenie 1013/2006?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access