Nowość Czy można przetwarzać odpady poza instalacjami w procesie R12, jeśli nie są wymienione w rozporządzeniu w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kościuk Agata
Odpowiedzi udzielono: 4 czerwca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy można przetwarzać odpady poza instalacjami w procesie R12, jeśli nie są wymienione w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 11.05.2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami - dalej r.o.o.i.u.?

Podmiot złożył wniosek o przetwarzanie odpadów (10 11 12, 15 01 07, 17 02 02, 19 12 05, 20 01 02 (szkło), ex 20 01 99 - popiół) w procesie R12 jako mieszanie odpadów z kruszywem, żwirem, gliną i pospółką. Odpady o kodzie: 10 11 12 oraz ex 20 01 99 nie są wymienione w r.o.o.i.u., czy to oznacza, że te odpady nie mogą być przetwarzane w procesie R12 poza instalacjami i urządzeniami?

Czy w związku z powyższym należy odmówić wszczęcia postępowania? Czy wezwać do uzupełnienia wniosku, wyjaśnień i ewentualnie je umorzyć lub odmówić wydania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX