Czy można przeprowadzić wywiad środowiskowy drogą telefoniczną w sprawie o wydanie decyzji potwierdzającej prawo do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej ze względu na Covid-19?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 5 sierpnia 2023 r.
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 6 maja 2020 r.

PYTANIE

Czy prowadząc postępowanie w sprawie o wydanie decyzji potwierdzającej prawo do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie art. 54 ustawy z 27.08.2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, można przeprowadzić wywiad środowiskowy z osobą, której postępowanie dotyczy, w oparciu o informacje pozyskane drogą telefoniczną, jeśli taka możliwość nawiązania kontaktu ze stroną istnieje?

Art. 15h specustawy mówi o możliwości dokonania ustaleń telefonicznych "ilekroć zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wymagane jest przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego (...)". Tym samym nie odnosi się to jednoznacznie do postępowań dotyczących art. 54 cyt. wyżej ustawy.

Jeśli brak jest takiej możliwości, to w jaki sposób spełnić wymóg przeprowadzenia wywiadu środowiskowego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX