Czy można przeprowadzić badania w celu sporządzenia ekspertyzy do oceny warunków wodno-gruntowych pod nieobecność właściciela... - OpenLEX

Czy można przeprowadzić badania w celu sporządzenia ekspertyzy do oceny warunków wodno-gruntowych pod nieobecność właściciela terenu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 7 listopada 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy z upoważnienia prezydenta wydanym pracownikowi urzędu miasta na podstawie art. 379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: D. U. z 2013 r. poz. 1232) - dalej p.o.ś. można przeprowadzić badania (odwierty) w celu sporządzenia opinii - ekspertyzy do oceny warunków wodno-gruntowych, a niezbędnej do podjęcia rozstrzygnięcia postępowania w przedmiocie naruszenia stosunków wodnych pod nieobecność właściciela terenu?

Badania te odbyły się w asyście straży miejskiej. Właściciel nieruchomości został o terminie poinformowany zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267) - dalej k.p.a.; teren był ogólnodostępny (częściowo nieogrodzony).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX