Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Zgórzak Rafał
Odpowiedzi udzielono: 11 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podmiot X sprzedał zakład przetwórstwa mięsnego podmiotowi Y. Podmiot Y wydzierżawił zakład spółce Z. Pozwolenia na wytwarzanie odpadów i emisję gazów udzielone było dla podmiotu X. Spółka Z wystąpiła do starosty z wnioskiem o zmianę pozwoleń w zakresie prowadzącego instalację.

Czy starosta może zmienić pozwolenia na podstawie art. 189 ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska - dalej p.o.ś.?

Kto będzie stroną postępowania przy takiej zmianie pozwoleń: podmiot X, podmiot Y i spółka Z?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?