Czy można przenieść decyzję o pozwoleniu na budowę w przypadku podziału działki i zmiany właściciela nieruchomości, na której budowlany jest budynek?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Wasilewski Filip
Odpowiedzi udzielono: 17 lutego 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy można przenieść decyzję o pozwoleniu na budowę w przypadku podziału działki i zmiany właściciela nieruchomości, na której budowlany jest budynek?

Organ udzielił inwestorowi "X" pozwolenia na budowę na działkę "Y", w trakcie budowy działka "Y", na którą było wydane pozwolenie na budowę, została podzielona "Y/1" i przekazana na rzecz innego właściciela "Z". Obecny właściciel "Z" chce przenieść pozwolenie na budowę wydane na działkę "Y" na swoją rzecz, jednocześnie składając oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na działkę "Y/1" i składając oświadczenie o przejęciu warunków zawartych w decyzji o pozwoleniu na budowę wydane na działkę "Y".

Czy takie przeniesienie jest możliwe, mając na uwadze, że art. 40 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane – dalej pr. bud. służy tylko i wyłącznie do zmiany podmiotu decyzji (inwestora), a nie zmiany numeru działki, do czego służy art. 36a pr. bud.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX