Czy można przedłużyć w urzędu decyzję w sprawie zasiłku pielęgnacyjnego na podstawie art. 15h ust. 1 ustawy COVID-19?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 15 listopada 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do dnia 31 maja 2020 r. osoba była uprawniona do zasiłku pielęgnacyjnego. W związku z faktem, że orzeczenie o niepełnosprawności było ważne do dnia 31 maja 2020 r. organ z urzędu wszczął postępowanie w sprawie przedłużenia decyzji w sprawie zasiłku pielęgnacyjnego w trybie ustawy COVID-19, art. 15h ust. 1.

Strona jednak złożyła podanie, że wnosi o umorzenie postępowania w sprawie przedłużenia decyzji przyznającej zasiłek pielęgnacyjny, ponieważ zamierzała złożyć wniosek na powiatową komisję do spraw orzekania o niepełnosprawności.

W dniu 3 listopada 2020 r.  strona zgłosiła się do OPS i poinformowała, że chce jednak przedłużenia z urzędu decyzji przyznającej zasiłek pielęgnacyjny od czerwca 2020 r., gdyż nie złożyła wniosku na powiatową komisję do spraw orzekania o niepełnosprawności celem wydania nowego orzeczenia.

Czy w opisanym przypadku, w miesiącu listopadzie, organ może przedłużyć w urzędu decyzję w sprawie zasiłku pielęgnacyjnego w trybie ustawy COVID-19, art. 15h ust. 1, aby zasiłek był wypłacony za okres od czerwca 2020 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX