Czy można przedłużyć umowę bez organizowania ponownego przetargu ustnego nieograniczonego? - OpenLEX

Czy można przedłużyć umowę bez organizowania ponownego przetargu ustnego nieograniczonego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wolski Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 12 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gmina posiada podpisaną umowę najmu lokalu mieszkalnego przez osobę fizyczną. Najem lokalu poprzedzony był procedurą przetargu ustnego nieograniczonego. Umowa zawarta została na 4 lata. Termin umowy najmu lokalu mieszkalnego wygasa w dniu 31.08.2022 r.

Czy jest możliwość przedłużenia umowy bez organizowania ponownego przetargu ustnego nieograniczonego?

Jeśli tak, to czy można zawrzeć aneks do umowy już istniejącej, czy należy sporządzić kolejną umowę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX