Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 29 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Matka pobierała na dziecko świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek pielęgnacyjny do dnia 29.02.2020 r., tj. do dnia upływu ważności orzeczenia o niepełnosprawności.

Tutejszy Ośrodek wystąpił do Orzecznictwa z zapytaniem, czy osoba złożyła kolejny wniosek o wydanie nowego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, wydanego na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.).

Z uzyskanej informacji wynika, że matka złożyła kolejny wniosek o ustalenie orzeczenia na dziecko w dniu 16.04.2020 r. i czeka na komisję. Po rozmowie telefonicznej z matką dziecka ustalono, że nie miała możliwości wcześniejszego kontaktu z lekarzem w związku z panującą epidemią.

Czy w związku z powyższym, osobie tej można przedłużyć prawo do świadczenia pielęgnacyjnego i zasiłku pielęgnacyjnego od dnia 01.03.2020 r. do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla dziecka (zgodnie z art. 15h ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19), orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność:

1) upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. w okresie od 9 grudnia 2019 r. do 7 marca 2020 r.), pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego (...).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?