Czy można powołać służbę socjalną w celu prowadzenia jednego ZFŚS dla kilku szkół? - OpenLEX

Czy można powołać służbę socjalną w celu prowadzenia jednego ZFŚS dla kilku szkół?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosiarz Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 29 października 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy Karta Nauczyciela organ prowadzący szkołę może powołać służbę socjalną (s.soc.) 1) Czy można powołać służbę socjalną w celu prowadzenia jednego ZFŚS dla kilku szkół? 2) Jak w praktyce powinno wyglądać powołanie s.soc. i ustalenie prowadzenia jednego ZFŚS dla kilku szkół? 3) Na jaki rachunek bankowy mają być przekazywane odpisy naliczane na wspólny ZFŚS z poszczególnych szkół i kto ma być dysponentem tych środków? 4) Kto przyznaje i wypłaca świadczenia ze wspólnego ZFŚS - dyrektorzy szkół czy służba socjalna? 5) Kto zawiera umowy o udzielenie pożyczek mieszkaniowych w ramach wspólnego ZFŚS z pracownikami w poszczególnych szkołach? 6) Kto jest płatnikiem podatku od osób fizycznych, jeżeli powstanie konieczność potrącenia podatku od wypłaconego świadczenia ze wspólnego ZFŚS? 7) Czy można udzielać kolejnych świadczeń dla pracowników szkoły, jeżeli rozliczenie wypłat ze wspólnego ZFŚS wskazuje, że łączna wartość wypłaconych świadczeń w tej szkole przekroczyła kwotę odpisu przekazanego przez tę szkołę na konto wspólnego ZFŚS?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?