Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Soszyńska - Purtak Paulina
Odpowiedzi udzielono: 16 czerwca 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy można poprawić w formularzu ofertowym omyłkę polegającą na błędnym wyliczeniu wartości podatku VAT i wartości brutto?

Wykonawca w formularzu ofertowym wpisał, że zastosował stawkę VAT 23%, ale z wyliczeń wynika, że wartość podatku została wyliczona według stawki 22%. Wartość brutto również została wyliczona z zastosowaniem stawki 22%.

Czy zamawiający może poprawić omyłkę poprzez wyliczenie podatku według stawki 23% (podanej przez wykonawcę) oraz poprawienie kwoty brutto poprzez doliczenie do wartości netto wartości podatku według stawki VAT 23%?

Czy można potraktować to jako omyłkę rachunkową lub ewentualnie inną omyłkę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?