Czy można podjąć uchwałę rady gminy z mocą obowiązującą wstecznie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sanakiewicz Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 2 lutego 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy można podjąć uchwałę rady gminy z datą np. 26.03 z mocą obowiązującą wstecznie np. od 01.03?

Czy zawsze konieczne jest żeby uchwała weszła w życie np. 14 dni po ogłoszeniu w dzienniku urzędowym?

Na jakie przesłanki można powołać się, żeby uchwała obowiązywała wstecznie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX