Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 29 kwietnia 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Organ prowadzący przesłał do związku zawodowego w dniu 27 lutego 2014 r. projekt uchwały dotyczącej zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli (obniżka godzin dla dyrektorów szkół) z prośbą o zaopiniowanie. Do dnia 17 kwietnia 2014 r. nie otrzymał żadnej odpowiedzi.

Czy w tej sytuacji można zatwierdzić uchwałę na sesji bez opinii związków zawodowych?

Nadmieniam, że związek zawodowy nie wywiązują się z obowiązków wynikających z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 167) - dalej u.z.z.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?