Czy można pobierać specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie rodzicielskie?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 24 maja 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Strona pobiera specjalny zasiłek opiekuńczy na matkę (na starych zasadach). W dniu 13 maja złożyła wniosek o świadczenie rodzicielskie.

Czy w tej sytuacji zachodzi zbieg uprawnień do świadczeń?

Czy może pobierać jednocześnie te dwa świadczenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX