Czy można orzec o świadczeniach nienależnie pobranych w przypadku zasiłku pielęgnacyjnego pobieranego od 19 lat?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sanakiewicz Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 1 września 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Znaleziono decyzje, które przyznawały zasiłek pielęgnacyjny. Zasiłek ten uzależniony jest od posiadania odpowiedniego orzeczenia o niepełnosprawności. Decyzja została wydana na nieodpowiednie orzeczenie. Człowiek otrzymuje świadczenie po dziś dzień około 19 lat. Wystąpiono do SKO o stwierdzenie nieważności decyzji. Powstaną świadczenia nienależnie pobrane.

Czy świadczenia nienależnie pobrane przyznane z błędu urzędnika muszą być zwracane przez niczego nie winną stronę?

Wiem, że gdy pewne okoliczności są spełnione można umorzyć zwrot stronie.

Czy w przypadku prawie 20 letniego pobierania świadczenia nienależnego, można liczyć na choćby częściowe przedawnienie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX