Czy można ograniczyć możliwość wydawania posiłków w przedszkolu do ustalonej frekwencji?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 28 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zapis w statucie publicznego przedszkola, dotyczący organizacji wyżywienia podczas ferii, czy wakacji, kiedy do przedszkola uczęszcza mniejsza grupa dzieci, a brzmiący w następujący sposób "Jeśli zgłosi się mniej niż 7 dzieci przedszkole jest czynne bez wyżywienia, powyżej 7–czynne z wyżywieniem", jest zgodny z nadrzędnymi przepisami prawa oświatowego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX