Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2019 r.
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 28 kwietnia 2017 r.

PYTANIE

Ośrodek Pomocy Społecznej zwraca się z zapytaniem, jak należy postąpić w opisanym poniżej przypadku. Strona dnia 10.04.2017 r. złożyła wniosek o ustalenie prawa specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad matką. Do wniosku strona dołączyła orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności matki, z którego wynika, iż wniosek o ustalenie stopnia niepełnosprawności został złożony w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w marcu 2017 r. Organ prowadzący postępowanie w sprawie zlecił pracownikowi socjalnemu przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego celem potwierdzenia sprawowania osobistej opieki nad matką. Pracownik nie przeprowadził przedmiotowego wywiadu, w związku z faktem, iż matka strony zmarła.

Czy w opisanym przypadku można zastosować art. 24 ust. 2a ustawy o świadczeniach rodzinnych celem wypłaty stronie specjalnego zasiłku opiekuńczego od dnia złożenia wniosku o ustalenie stopnia niepełnosprawności do dnia zgonu osoby wymagającej opieki, czy zasadnym jest wydanie decyzji odmownej ustalenia prawa do przedmiotowego świadczenia w związku z brakiem rodzinnego wywiadu środowiskowego potwierdzającego sprawowanie osobistej opieki?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?