Czy można odmówić przyznania usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w takim wymiarze, jaki określił lekarz? - OpenLEX

Czy można odmówić przyznania usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w takim wymiarze, jaki określił lekarz?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 1 lutego 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy można odmówić przyznania usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w takim wymiarze, jaki określił lekarz, np. dziecko uczęszczające do szkoły ma zalecone w zaświadczeniu lekarskim zajęcia pedagogiczne 2h tygodniowo, tj. 8 m-cznie, z tego dziecko ma zapewnione zajęcia przez szkołę z pedagogiem 1 h tygodniowo, czyli 4 m-cznie, zostaje jeszcze 4 godziny do przyznania przez GOPS?

Czy GOPS musi przyznać te brakujące godziny, czy w ogóle GOPS może odmawiać usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie zajęć z pedagogiem czy logopedą, z powodu tego, iż jest to obowiązek oświaty, szkoły?

Na jakiej podstawie GOPS może odmawiać ww. świadczeń?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX