Czy można odliczyć VAT z faktury VAT RR, jeśli zapłata następuje na rzecz innego podmiotu, na mocy cesji wierzytelności?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 17 kwietnia 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy można odliczyć VAT z faktury VAT RR, jeżeli zawarta została umowa przelewu wierzytelności pomiędzy producentem drobiu (rolnikiem), firmą skupującą drób i wystawiającą w imieniu producenta (rolnika) fakturę VAT RR i wylęgarnią drobiu, która dostarcza producentowi (rolnikowi) pisklaki?

Na mocy tej umowy firma skupująca drób od rolnika przekazała pieniądze na rachunek bankowy wylęgarni drobiu. Nadmienia się, iż wylęgarnia drobiu podpisała z producentem (rolnikiem) umowę przewłaszczenia stada, ponieważ rolnik nie wywiązuje się ze zobowiązań za otrzymane pisklaki.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access