Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Andrzejowicz Marcin
Odpowiedzi udzielono: 17 lipca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy można odliczyć vat od inwestycji w części finansowanej dotacją?

Instytucja kultury prowadzi działalność w zabytkowym budynku. Planowana jest inwestycja w części pomieszczeń, które obecnie służą jako piwnice. Celem inwestycji będzie zagospodarowanie pomieszczeń na działalność statutową. Nowe pomieszczenia będą służyć działalności odpłatnej (warsztaty, sale do najmu) i nieodpłatnej (spotkania edukacyjne, filozoficzne, klubu książki, autorskie). Łączny koszt brutto inwestycji wynosi 221.400 zł, z których 180.000 zł zostanie sfinansowane z dotacji z Urzędu Miasta oraz ze środków RPO. 41.400 zł (VAT) zostanie pokrytych ze środków własnych (z przychodów ze sprzedaży biletów i najmu pomieszczeń). Planowane przychody roczne z działalności odpłatnej prowadzonej w nowo powstałych pomieszczeniach planowane są na poziomie 2000 zł netto rocznie.

Czy w związku z powyższym można odliczyć VAT naliczony od wydatków poniesionych na tę inwestycję?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?