Czy można odliczyć VAT na podstawie prawomocnego wyroku sądowego? - OpenLEX

Czy można odliczyć VAT na podstawie prawomocnego wyroku sądowego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 24 września 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma budowlana X zatrudniała podwykonawcę Y. Po zakończeniu robót firma Y wystawiła fakturę. Firma X zakwestionowała w części fakturę, co skutkowało zapłaceniem części faktury oraz odesłaniem faktury do Firmy Y. Firmy weszły w spór sądowy, w wyniku którego sąd zasądził pozostałą część zapłaty na rzecz firmy Y od firmy X. Firma X nie posiada w tym momencie faktury, firma Y nie wystawi nowej.

Czy firma X ma prawo odliczyć VAT na podstawie prawomocnego wyroku sądowego?

Czy firma X postępuje prawidłowo odsyłając w przypadku kwestionowania wysokości faktury, fakturę do wystawcy (według niektórych twierdzeń nieodesłanie faktury skutkuje jej uznaniem)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?