Czy można od razu wydać decyzję o zwolnieniu zstępnego z opłaty za DPS w trybie art. 64a ustawy o pomocy społecznej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 4 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Syn złożył wniosek o całkowite zwolnienie z opłaty za pobyt ojca w DPS, powołując się na art. 64a ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej.

Złożył wniosek, napisał oświadczenie, że władza nie została przywrócona oraz przedłożył prawomocny wyrok sądu (wyrok wydany, kiedy zstępny nie był pełnoletni). Tutejszy ośrodek wystąpił o wywiad środowiskowy do innego ośrodka zgodnie z miejscem zamieszkania zstępnego. Tamtejszy ośrodek przesłał pismo, że zstępnemu "przysługuje zwolnienie z ponoszenia odpłatności za pobyt ojca w DPS, a tym samym, nie ma potrzeby przeprowadzenia wywiadu środowiskowego". Do ww. pisma załączono wyrok sądu i oświadczenie zstępnego.

Czy można od razu wydać decyzję o zwolnieniu zstępnego z opłaty za DPS w trybie art. 64a ustawy o pomocy społecznej?

Jakie organ powinien podjąć działania w tej sprawie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX