Czy można obciążyć dożywociem ułamkową część nieruchomości?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamińska Anna
Odpowiedzi udzielono: 8 października 2010 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Akt notarialny obciąża 6/7 niewydzielonej części lokalu prawem dożywocia przez właściciela tych 6/7 części, a przedmiotem wyceny jest 1/7 część lokalu należąca do innej, nieobciążona tym prawem.

Czy można obciążyć dożywociem ułamkową część nieruchomości?

Jak dokonać wyceny 1/7 części?

Czy należy uwzględnić prawo dożywocia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX