Czy można nie umieszczać w umowie o pracę pracowników niepełnoetatowych limitu godzin, powyżej którego przysługuje dodatek za godziny nadliczbowe?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Fota Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 24 marca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Umowa o pracę, dopuszczalna liczba godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy (pracownicy szkół publicznych). Czy dopuszczalna jest możliwość, że przy zatrudnieniu na niepełny wymiar czasu pracy w umowie nie zostanie wpisana dopuszczalna liczba godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access