Czy można nauczycielom płacić za godziny ponadwymiarowe za poprzedni miesiąc na pierwszego z wypłatą z góry następnego miesiąca? - OpenLEX

Czy można nauczycielom płacić za godziny ponadwymiarowe za poprzedni miesiąc na pierwszego z wypłatą z góry następnego miesiąca?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 30 marca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w związku z koniecznością przeliczania zaliczek na podatek (Polski Ład) przy wypłatach godzin ponadwymiarowych, można zastosować okoliczność wymienioną w art. 39 ust. 4 ustawy z 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela(Dz.U. z 2021r. poz.1762) ostatnia część drugiego zdania (wypłata w szczególnych przypadkach możliwa w dniu wypłaty wynagrodzenia z góry) i płacić za godziny ponadwymiarowe za poprzedni miesiąc na pierwszego z wypłatą z góry następnego miesiąca?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX