Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 18 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy można nadal wypłacać zasiłek pielęgnacyjny na podstawie decyzji przedłużającej prawo do świadczenia ze względu na COVID-19?

Pan miał przyznany zasiłek pielęgnacyjny do dnia 30.04.2020 r. Orzeczenie PZdSOoN o znacznym stopniu niepełnosprawności. Niepełnosprawność powstała w wieku 65 lat. Ze względu na COVID-19, decyzją z 22.05.2020 r. przedłużono okres przyznania prawa do zasiłku pielęgnacyjnego do upływu 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

W dniu 28.05.2020 r. Pan dostarczył orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane przez PZdSOoN z dnia 14.05.2020 r. i jednocześnie oświadczył, że złożył odwołanie do WZdSOoN ze względu na brak zaliczenia do znacznego stopnia niepełnosprawności.

Następnie dnia 17.06.2020 r. Ww. zgłosił, że otrzymał zawiadomienie o dacie posiedzenia w trybie zaocznym (ze względu na COVID-19) oraz został pouczony o możliwości złożenia wniosku o zawieszenie postępowania.

Ponieważ Ww. nie wyraża zgody na rozpatrzenie sprawy w trybie zaocznym, złożył wniosek do WZdSOoN o zawieszenie postępowania do czasu, gdy będzie miał możliwość osobistego stawienia się na komisję lekarską.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?