Czy można nadal realizować wypłatę zasiłku pielęgnacyjnego dla dziecka (wypłata jest kierowana na rachunek bankowy ojca dziecka)? - OpenLEX

Czy można nadal realizować wypłatę zasiłku pielęgnacyjnego dla dziecka (wypłata jest kierowana na rachunek bankowy ojca dziecka)?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawarkiewicz Żanetta
Odpowiedzi udzielono: 15 stycznia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Tutejszy organ wypłaca świadczenie wychowawcze oraz zasiłek pielęgnacyjny dla małoletniego dziecka, które jest reprezentowane przez swojego ojca.

Ojciec dziecka został umieszczony w Areszcie Śledczym, matka dziecka żyje, jednak prawdopodobnie jest pozbawiona władzy rodzicielskiej nad dzieckiem, ponadto organ nie posiada informacji na jej temat.

Z posiadanych informacji wynika, że dziecko trafiło pod opiekę dziadków, którzy wystąpili do sądu z wnioskiem o powierzenie im opieki nad wnukiem (przy czym organ nie posiada informacji, czy dziadkowie wnioskowali o ustanowienie ich rodziną zastępczą, czy o opiekuna prawnego).

Czy można nadal realizować wypłatę zasiłku pielęgnacyjnego dla dziecka (wypłata jest kierowana na rachunek bankowy ojca dziecka)?

Czy wypłatę należy wstrzymać do czasu podjęcia zarządzeń opiekuńczych przez Sąd?

Jak postąpić w przypadku świadczenia wychowawczego, czy można wypłacać, czy również wstrzymać wypłatę, ponieważ ojciec dziecka nie zamieszkuje obecnie wraz z dzieckiem?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX