Czy można na wniosek dłużnika alimentacyjnego umorzyć lub rozłożyć na raty należności z tytułu wypłaconych świadczeń z FA łącznie z odsetkami?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 26 lutego 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W okresie świadczeniowym 2011/2012 były wypłacane świadczenia z funduszu alimentacyjnego. OPS nie posiada decyzji żądającej zwrotu od dłużnika. W grudniu 2017 r. zapadł wyrok unieważniający uznanie małoletniej osoby uprawnionej przez dłużnika. W styczniu 2018 r. komornik prowadzący postępowanie egzekucyjne w sprawie umorzył w całości postępowanie co do alimentów bieżących i zaległych na rzecz małoletniej, gdyż taki wniosek złożyła wierzycielka. Komornik postanowił prowadzić w dalszym ciągu postępowanie na rzecz OPS z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Czy organ właściwy wierzyciela może umorzyć lub rozłożyć na raty na wniosek dłużnika należność nie mając decyzji "zwrotowej", mając na uwadze sytuację dochodową i rodzinną dłużnika?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access