Czy można mówić o świadczeniach nienależnie pobranych i żądać zwrotu od strony nadpłaconego świadczenia rodzicielskiego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2023 r.
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 3 sierpnia 2022 r.

PYTANIE

Strona pobiera świadczenie rodzicielskie w wysokości różnicy między kwotą świadczenia rodzicielskiego a kwotą pobieranego zasiłku dla osób bezrobotnych.

Od stycznia 2022 r. na podstawie przepisów Nowego Polskiego Ładu strona otrzymywała większą kwotę zasiłku, ponieważ UP nie potrącał podatku. Strona nie otrzymała z Urzędu Pracy żadnej informacji o zmianie. Nie śledziła również wpływów na konto bankowe. Jak ustalono w Urzędzie Pracy od stycznia 2022 r. automatycznie zaniechano poboru podatku i strona na to nie miała wpływu.

Czy można mówić o świadczeniach nienależnie pobranych i żądać zwrotu od strony nadpłaconego świadczenia rodzicielskiego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX