Czy można małżonków wspólnie liczyć do wspólnego gospodarstwa domowego, jednocześnie mając informację, że żona wspiera męża finansowo, gdyż pracuje, posiada dochód?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 9 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wnioskodawca przed zawarciem związku małżeńskiego, sporządził w kancelarii notarialnej umowę majątkową małżeńską, która ustanawia rozdzielność majątkową, każdy z małżonków będzie samodzielnie stanowić swoim majątkiem. Zwrócił się o pomoc finansową do tutejszego ośrodka, gdyż uzyskał niepełnosprawność, ale nie spełnił warunku stażu pracy.

Czy można małżonków wspólnie liczyć do wspólnego gospodarstwa domowego, jednocześnie mając informację, że żona wspiera męża finansowo, gdyż pracuje, posiada dochód?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX