Czy można magazynować w tym samym kontenerze powstałe w zakładzie odpady produkcyjne o kodzie 15 01 02 razem z odpadami... - OpenLEX

Czy można magazynować w tym samym kontenerze powstałe w zakładzie odpady produkcyjne o kodzie 15 01 02 razem z odpadami komunalnymi, którymi są segregowane opakowania z tworzyw sztucznych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 5 września 2019 r.
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 19 sierpnia 2019 r.

PYTANIE

Czy można magazynować w tym samym kontenerze powstałe w zakładzie odpady produkcyjne o kodzie 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych razem z odpadami komunalnymi, którymi są segregowane opakowania z tworzyw sztucznych (np. kubeczki do picia)?

Czy zakład może uznać kubeczki za odpady inne niż komunalne i przekazywać je wraz z odpadami 15 01 02 przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na gospodarowanie odpadami?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX