Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kawecka Anna
Odpowiedzi udzielono: 9 marca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zwracamy się z prośba o zaopiniowanie wzoru decyzji przyznającej świadczenie pieniężne na zakup posiłku (zasiłek celowy) w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Dotychczas wydawaliśmy decyzje zgodnie z załącznikiem nr 1. Aktualnie wydajemy trzy decyzje na zasiłek celowy z określeniem wypłaty w poszczególnych miesiącach, tj. z datą styczniową na styczeń, luty i marzec.

Czy możliwe jest jedną decyzją przyznanie powyższych świadczeń zgodnie ze wzorem nr 2?

Wzór nr 1 postanawia przyznać Pani świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności /zasiłek celowy/ w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w kwocie 360,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt złotych zero groszy). Wypłata świadczenia: w miesiącu listopadzie 2014 r. w kwocie 180,00 zł, w miesiącu grudniu 2014 r. w kwocie 180,00 zł. Nadać decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

Wzór nr 2 postanawia przyznać Panu świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności /zasiłek celowy/ w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w miesiącu styczniu 2015 r. w kwocie 100,00 zł (słownie: sto złotych zero groszy), przyznać Panu świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności /zasiłek celowy/ w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w miesiącu lutym 2015 r. w kwocie 100,00 zł (słownie: sto złotych zero groszy), przyznać Panu świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności /zasiłek celowy/ w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w miesiącu marcu 2015 r. w kwocie 100,00 zł (słownie: sto złotych zero groszy).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?