Nowość Czy można emerytom/rencistom ograniczyć prawa do świadczeń określonych w regulaminie ZFŚS?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Nowacka Izabela
Odpowiedzi udzielono: 7 czerwca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

1. Czy do regulaminu ZFŚS trzeba wpisać jako osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń emerytów i rencistów?

2. Czy jeżeli w regulaminie ZFŚS nie wpiszemy emerytów i rencistów jako osoby uprawnione, a któryś z nich się do nas zgłosi z prośbą o wypłatę np. wczasów pod gruszą, kart podarunkowych na święta, które są co roku kupowane dla obecnie zatrudnianych pracowników, to mamy obowiązek wypłacić świadczenie?

3. Czy w przypadku emerytów i rencistów należy przeprowadzać postępowanie dochodowe, określające, w którym są progu dochodowym lub czy może można im przyznać karty podarunkowe na święta wszystkim po równo w jednej ustalonej kwocie dla tej grupy uprawnionych? Mamy ok. 30 emerytów i ułatwiłoby nam to pracę, jeżeli można byłoby im wysłać karty podarunkowe bez ustalania przedziału dochodowego.

4. Czy w regulaminie ZFŚS można ustalić jakie świadczenia przysługują emerytom i rencistom, np. tylko zapomogi?

5. Czy jeżeli zgłosi się do nas emeryt lub rencista, który chciałby skorzystać z dopłaty do wczasów pod gruszą, to w jakim sposób ma nam przedstawić, że mu to świadczenie przysługuje?

Pracownicy korzystają z urlopu wypoczynkowego, a emeryt nie korzysta już z urlopu.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX